Onderlinge steun

  • Koninklijke vereniging
  • Onderlinge steun
  • Postpersoneel West Vlaanderen

Welkom

Op 1 juli 1949 werd een vereniging zonder winstoogmerk gesticht onder het vast, voorlopig, tijdelijk en gepensioneerd personeel van De Post West-Vlaanderen.

Vroegere benaming:

ONDERLINGE STEUN VAN DE POSTAGENTEN VAN HET 4DE GEWEST.

Op 1 juli 1999 wordt de benaming gewijzigd in:

V.Z.W. KONINKLIJKE VERENIGING ONDERLINGE STEUN POSTPERSONEEL WEST VLAANDEREN

(afgekort: K.O.V.E.O.S.)

De vereniging heeft tot doel, onder het personeel van de provincie, de geest van de samenhorigheid aan te wakkeren en haar leden benevens morele ook stoffelijke steun te verlenen.

Zij onthoudt zich van elke inmenging in administratieve of syndicale aangelegenheden

Huldiging Norbert Maes

Uitreiken eremetaal. aan de secretaris-penningmeester Norbert Maes

  • Meer dan 30 jaar dienst
  • Medaille wordt uitgereikt door gedeputeerde Dirk De Fauw.

Tombola

De verkoop van de tombola 2016 is reeds gestart !

DAGUITSTAP 2017 PLOPSALAND DE PANNE op zondag 21 mei 2017