Onderlinge steun

  • Koninklijke vereniging
  • Onderlinge steun
  • Postpersoneel West Vlaanderen

Welkom

Op 1 juli 1949 werd een vereniging zonder winstoogmerk gesticht onder het vast, voorlopig, tijdelijk en gepensioneerd personeel van De Post West-Vlaanderen.

Vroegere benaming:

ONDERLINGE STEUN VAN DE POSTAGENTEN VAN HET 4DE GEWEST.

Op 10 december 2016 wordt de benaming gewijzigd in:

KONINKLIJKE VERENIGING BPOSTPERSONEEL WEST- VLAANDEREN vzw

(afgekort: K.V. bp W.Vl. vzw)

De vereniging heeft tot doel, onder het personeel van de provincie, de geest van de samenhorigheid aan te wakkeren en haar leden morele steun te verlenen.

Zij onthoudt zich van elke inmenging in administratieve of syndicale aangelegenheden

Ons jaarlijks leden feest heeft plaats op zondag 14 oktober 2018

Ons ledenfeest gaat door in “Domein Maelstede” in zaal “Symfonie” Brugsesteenweg, 455, 8520 Kuurne.

Aperitief en Banket vanaf 11u30, tijdens het aperitief optreden van zanger Jan Wuyttens + 2 muzikanten.

Persoonlijke uitnodiging van de leden met meer details volgt.

ONZE DAGUITSTAP 2019 WORDT WALIBI OP ZONDAG 19 MEI 2019

Persoonlijke uitnodiging met meer gegevens volgt.