Onderlinge steun

  • Koninklijke vereniging
  • Onderlinge steun
  • Postpersoneel West Vlaanderen

Inschrijven als lid

Voornaam:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon of GSM:

Email:

Graad:

Geboorteplaats:

Geboortedatum:

Aanhechtingskantoor:

Datum van aansluiting:

Kantoor:

Rekeningnummer:

Opmerkingen:

Het lidgeld bedraagt € 13.00 per jaar en kan betaald worden via de rekening van de vereniging (BE42 0000 4067 7554) of via de plaatselijke propagandist.

Klik hier om het formulier te downloaden en u kunt deze ook bezorgen per post.